Shinmei Issha Masashi Inari Set

Shinmei Issha Masashi Inari Set

Regular price ¥33,000
Unit price  per 
Tax included.

Shinmei Isha Masashi Inari Set
Inari Shrine Masashi Inari Set
Made of Japanese cypress, purely domestic